Tilläggsfunktioner för POS-system och fördelar för era kunder

ClowID tillhandahåller lösningar för smarta digitala kvitton som enkelt inkorpereras med din befintliga programvara. Vi hjälper dig skapa en bättre databas och extra förmåner för era kunder.

Enkel installation för

POS-System

Vi erbjuder ett flertal integrerade lösningar så att dina handlare kan börja skicka smarta digitala kvitton på några sekunder till sina kunder och samtidigt erbjuda sina kunder en bättre kundupplevelse.

Ge era handlare möjligheten att tjäna pengar på sin kundportfölj utan några utvecklingskostnader för dig eller dem.

Tillhandahåll tilläggsverktyg för individanpassad marknadsföring som leder till  ökad försäljning och lojalitet.

Erbjud fler insikter och tillgäng till mer data.

ClowID är stolta att sammarbeta med

Så fungerar ClowID för POS-Partners

Erbjud ClowIDs lösningar för smarta digitala kvitton till alla era kunder som en tilläggstjänst på era POS. Få intäkter från alla som registrerar sig på plattformen, utan att själva spendera något på utveckling.

Som partner till ClowID tjänar ni en procentandel på varje handlare som implementerar ClowID som ett tillägg till ert system.

ClowID är en användarvänlig programvara med ett API som inte kräver en värd eller hårdvara på plats. Utrustad av pålitliga och snabba Amazon Web Services.

Vår programvara är:

Kompatibel med Windows, iOS eller Linux

Installationen är lätt och tar bara några sekunder

Säker och skyddar användarens integritet

Uppfyller de nuvarande GDPR kraven.

ClowID tillför värde till era handlare - och er.

Marknaden för POS exploderar i takt med att fler företag digitaliseras. Förändringen drivs av utvecklingen inom kundupplevelser och mobil teknik. Detta byder att:

ClowID och vårt åtagande till hållbarhet:

På ClowID arbetar vi aktivt för en mer långsiktigt hållbar värld. Vi ser hur digitaliseringen kan förbättra konsumentupplevelserna, men också avsevärt minska företagens användning av papper. Genom att använda digitala kvitton kan vi eliminera pappersavfall och bidra till en bättre planet för alla.

Hållbarhet är inte en fas, det är en smart affärsinvestering.

13 miljoner träd huggs ned varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

17.5 miljoner liter vatten konsumeras varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

358 miljarder liter olja konsumeras varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

Vill du också skapa bättre engagemang hos dina kunder? Kontakta oss på ClowID!