Förbättra kundupplevelsen för era besökare

ClowID tillhandahåller lösningar för kaféer, restauranger och hotell som fungerar tillsammans med er befintliga programvara. Vi hjälper er skapa bättre kundupplevelser, smidigare transaktioner och ökat kundengagemang efter köp.

Sömlös integration av tekniska lösningar för hotell och restaurangbranschen

Vi erbjuder flera alternativ för integrerade lösningar så kaféer, restauranger och hotell kan börja skicka smarta kvitton på bara några sekunder för en bättre kundupplevelse.

Erbjud era kunder ett enklare och smartare sätt att förvara kvitton efter köp. Samtidigt underlättar ni organisering och bokföring för er själv.

Ni får mer individuell kunddata och feedback, vilket kan leda till en bättre förståelse för era kunder, besöksfrekvens och hur ni kan förbättra er kundservice.

Få åtkomst till verktyg för personlig marknadsföring som leder till ökad försäljning och lojalitet, utan att äventyra era kunders integritet eller skapa onödiga massutskick.

Så fungerar ClowID för Hotell och Restaurangbranschen:

På bara några sekunder kan ni installera ClowID på era nuvarande kassasystem. När en kund genomför ett köp får de sitt kvitto lagrat i sin digitala ClowID plånbok.

Kvittot skickas till kundens digitala plånbok omedelbart. Via din ClowID-plattform får du då tillgång till deras anonymiserade köpinformation, individuella köpvärden, besöksfrekvens samt kundupplevelse.

ClowID tillhandahåller marknadsförinsmaterial till alla våra handlare för att öka medvetenheten hos kunderna och gör det enklare för dem att ladda ner och använda den digitala ClowID-plånboken.

ClowID är en användarvänlig programvara med ett API som inte kräver en värd eller hårdvara på plats. Utrustad av pålitliga och snabba Amazon Web Services.

Vår programvara är:

Kompatibel med Windows, iOS eller Linux

Installationen är lätt och tar bara några sekunder

Säker och skyddar användarens integritet

Uppfyller de nuvarande GDPR kraven.

ClowID tillför värde för era kunder - och er.

I hotell och restaurangbranschen är service A och O. Dålig service ger missnöjda kunder, oavsett hur god frukosten är. Innovativ teknik och indivdanpassade lösningar ökar chanserna till kundengagemang och ger dig mer detaljerad information om dina kunder. En vinst för alla!

ClowID och vårt åtagande till hållbarhet:

På ClowID arbetar vi aktivt för en mer långsiktigt hållbar värld. Vi ser hur digitaliseringen kan förbättra konsumentupplevelserna, men också avsevärt minska företagens användning av papper. Genom att använda digitala kvitton kan vi eliminera pappersavfall och bidra till en bättre planet för alla.

Hållbarhet är inte en fas, det är en smart affärsinvestering.

13 miljoner träd huggs ned varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

17.5 miljoner liter vatten konsumeras varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

358 miljarder liter olja konsumeras varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

Vill du också skapa bättre engagemang hos dina kunder? Kontakta oss på ClowID!