Unnyttja kraften i dina kunders engagemang

ClowID tillhandahåller lösningar för smarta digitala kvitton som enkelt inkorpereras med din befintliga programvara. Vi hjälper dig skapa bättre kundupplevelser, smidigare transaktioner och ökat kundengagemang efter köp.

En sömlös helhet för dig som butiksägare

Detaljhandeln

Vi erbjuder flera integrerade lösningar för butiker som innebär att du kan börja skicka smarta kvitton på några sekunder och därmed skapa bättre kundupplevelser.

Ge era kunder ett enklare och smartare sätt att behålla sina kvitton när de gör ett köp i era butiker, vilket också möjliggör för enklare återköp.

Samla kunddata som är mer individuell och få en bättre insikt och förståelse för dina kunders köpbeteende. Det innebär att du kommer kunna ta bättre affärsbeslut.

Uttnyttja kraftfulla marknadsföringsverktyg som leder till ökad försäljning och bättre kundlojalitet, utan att kompromissa med kunders integritet eller massutkick av epost.

digitisation and personalisation E-book customer experience strategies for retailers

Ladda ner vår E-Bok gratis!

Strategier för kundupplevelser inom detaljhandel: skräddarsy kundupplevelsen med hjälp av digitala verktyg

Lär dig hur du kan få din kunddata att arbeta för dig, förbättra din kundlojalitet och öka din försäljning. OBS!

Boken är på engelska.

Get your copy now

Så fungerar ClowID för detaljhandlare:

Installera ClowID på ert nuvarande kassasystem. När en kund genomför ett köp kan de antingen scanna sin unika QR kod eller uppge sitt personliga ClowID-nummer. Därefter skickas ett digitalt kvitto till kundens digitala ClowID-plånbok.

Kvittot skickas till kundens digitala plånbok omedelbart. Via din ClowID-plattform får du då tillgång till deras anonymiserade köpinformation, individuella köpvärden, besöksfrekvens samt kundupplevelse.

ClowID tillhandahåller marknadsförinsmaterial till alla våra handlare för att öka medvetenheten hos kunderna och gör det enklare för dem att ladda ner och använda den digitala ClowID-plånboken.

ClowID är en användarvänlig programvara med ett API som inte kräver en värd eller hårdvara på plats. Utrustad av pålitliga och snabba Amazon Web Services.

Vår programvara är:

Kompatibel med Windows, iOS eller Linux

Installationen är lätt och tar bara några sekunder

Säker och skyddar användarens integritet

Uppfyller de nuvarande GDPR kraven.

ClowID tillför värde till era kunder - och er.

Fysiska butiker kommer inte att försvinna i första taget, men de butiker som nyligen stängt igen har en sak gemensamt – de har inkorpererat digitala verktyg i sin fysiska verksamhet. För att lyckas som butiksägare idag mäste man lyssna in och förstå kundernas nya behov av digitala lösningar för att förbättra kundupplevelsen.

ClowID och vårt åtagande till hållbarhet:

På ClowID arbetar vi aktivt för en mer långsiktigt hällbar värld. Vi ser hur digitaliseringen kan förbättra konsumentupplevelserna, men också avsevärt minska företagens användning av papper. Genom att använda digitala kvitton kan vi eliminera pappersavfall och bidra till en bättre planet för alla.

Hållbarhet är inte en fas, det är en smart affärsinvestering.

13 miljoner träd huggs ned varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

17.5 miljoner liter vatten konsumeras varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

358 miljarder liter olja konsumeras varje år i Europa för att producera termiskt papper för kvitton

Vill du också skapa bättre engagemang hos dina kunder? Kontakta oss på ClowID!